Verkostoituminen lisää osaamista ja antaa energiaa

Timo Valtosen ja Anne Tiaisen työtä yhdistävät yksittäisten kiinteistökohteiden ja koko Tallbergin kiinteistösalkun kehittäminen. Molempien työssä korostuu myös yhteistyö laajoissa verkostoissa.

Toimitusjohtajana Timo Valtonen vastaa yhtiön toiminnasta ja osallistuu Julius Tallberg-Kiinteistöjen kiinteistösijoitussalkun kehittämiseen yhdessä kiinteistökehitysjohtajan ja muun organisaation kanssa. Toimitusjohtajan työssä korostuu myös yhteydenpito yhtiön eri sidosryhmiin.

– Tallberg Yhtiöt on palvellut asiakkaitaan jo yli 140 vuoden ajan. Yhtiö sijoittaa toimitilakiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja toiminnassa korostuu myös vahva ote kiinteistökehittämisessä. Yhtiö edelleen kehittää omistamiaan kiinteistöjä toimitiloina tai uusina asuntokohteina. Haluamme jatkaa tällä polulla osaavana, vastuullisena ja aktiivisena toimijana. Koemme, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme luottavat meihin vakaana toimijana, hän tiivistää.

Kuuntelemme asiakkaita herkällä korvalla

Pandemia kiihdytti ja jarrutti muutoksia yhteiskunnassa. Asiakkaiden kannalta on tärkeää, että Tallbergilla kuunnellaan ja ymmärretään muutosta ja sen vaikutuksia.

– Asiakkaiden toimitilatarpeet ovat monipuolistuneet ja samaan aikaan muutosnopeus on kiihtynyt. Sopimuksilta ja tiloilta odotetaan nyt joustavuutta entistä enemmän. Allekirjoitan täysin sen, että toimitilojen käyttö muuttuu, mutta se oli murroksessa jo ennen pandemiaa, Timo Valtonen sanoo.

– Näihin muutoksiin olemme valmiina joustavan palvelukonseptimme vuoksi, hän vakuuttaa.

Valtonen kiittää haastattelussa tiimiään ja nostaa esiin kumppaniverkoston.

Timo Valtonen on työskennellyt Tallberg-Kiinteistöissä hieman yli kolme vuotta. Tänä aikana Tallbergin palvelu- ja ydinprosessit sekä niitä vastaavat tietojärjestelmät on viilattu ajantasaisiksi. Uudistustyössä keskityttiin työn kehittämiseen entistä paremman asiakaskokemuksen ja töiden sujuvuuden näkökulmista.

– Tiimini toimii hyvin luotettavalla tasolla ja perustoiminnot ovat kunnossa. Asiakkaamme antoivatkin meille mukavaa palautetta viime kevään asiakaskokemustutkimuksessa.  

Oman ydintiimin osaamista ja järjestelmiä täydentävät yhteistyökumppanit, joiden avulla omaa toimintaa voidaan säädellä joustavasti. Valtosen tavoitteena on, että ”Tallbergin kumppaniverkostolla laajennettu tiimi yltää parhaaseen suoritukseen päivittäin.

Esimiehen tehtävä muovautuu jatkuvasti

Timo on toiminut toimitusjohtajan tehtävissä kiinteistöalalla lähes 15 vuoden ajan. Esimiehen tehtävä on tänä aikana muuttunut paljon.

– Ihmiset ovat entistä taitavampia johtamaan itse itseään ja tekemisiään. Tästä syystä Tallbergin matala organisaatiomalli, luottamuksellinen ilmapiiri ja tiimin valtuuttaminen ilman väliportaita toimivat hyvin. Tämän kaltaisessa ympäristössä korostuvat hyvät kommunikaatiotaidot ja avoimuus.

– Olen luonteeltani kilpailuhenkinen ja odotan tiimiltäni hyviä suorituksia. Meidän työskentelymme pitää näkyä asiakkaille asti erinomaisuutena. Meidän on osattava muodostaa tavoitteet ja niille mittarit. Sen jälkeen on yhdessä sovittava, miten pääsemme näihin tavoitteisiin, hän sanoittaa.

Anne Tiainen: Kiinteistöjen kehittäjä katsoo pitkälle tulevaisuuteen

Kiinteistökehitysjohtajan tehtävä on laaja-alainen ja useita osaamisalueita yhdistävä. Anne Tiaisen haastattelussa nousee vahvana esiin työssä opittujen taitojen tärkeys sekä pitkäjänteisyys.

– Melkein tärkeimpänä taitoina ja jatkuvan harjoituksen alaisena pidän yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja toisen henkilön tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtämistä. Lisäksi tässä työssä pitää olla kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, Anne kuvailee.

Tallbergilla on pääkaupunkiseudulla useita kehitettäviä kiinteistöjä. Työtä ei voi tehdä yksin.

– Me Tallbergilla teemme tiiminä yhteistyötä kiinteistöjen toiminnallisuuksien kehittämiseksi.  Kuuntelemme asiakastarpeita ja muodostamme näkemyksen siitä, miten eri kiinteistöt ja tilat parhaiten palvelisivat asiakkaitamme.

Tiiviissä yhteistyössä eri alojen osaajien kanssa

–  Minun työaikani kuluu erityisesti kaavakehityshankkeissa. Teen yhteistyötä tallbergilaisten lisäksi laajan asiantuntijaverkoston kanssa edistääkseni omistamiemme kiinteistöjen uusia käyttömahdollisuuksia ja arvon kehittymistä, Anne kertoo.

Kaavakehityshankkeissa korostuu sujuva yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Kun arvioidaan hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta, ensimmäiset keskustelut käydäänkin usein kyseessä olevan kaupungin viranomaisten kanssa.

– Tallbergin tavoitteita ymmärtävät kumppanit ovat myös kiinteistökehitystyössä tärkeässä roolissa. Kaavakehityshankkeissa arkkitehti tarvitaan mukaan heti alkumetreiltä. Lisäksi osaamista tarvitaan useilta muiltakin suunnittelualueilta, kuten talo- ja rakennetekniikasta, liikennetekniikasta, akustiikasta tai maisema- ja pihasuunnittelusta. Eri alojen asiantuntijoiden kanssa tuotetaan suunnitelmia ja selvityksiä hankkeen edistämiseksi, Anne kuvailee.

– Hankkeesta riippuen pitää koko ajan hahmottaa, mihin ollaan menossa ja esimerkiksi millaisia sopimuksia laaditaan. Tämä vaatii hyvää kiinteistö- ja sopimusjuridiikan tuntemusta. Yhteistyökumppaneiksi tarvitaankin myös osaavia lakiasiantuntijoita, verotusneuvonantajia sekä rakennuttamisosaamista, hän luettelee.

Karapellontie 11: suunnittelupöydällä uuden ajan moderni työympäristö

Kiinteistökehitys ja siihen liittyvä viranomaisen vastuulla oleva kaavoitustyö on aina monisyinen hanke.

Esimerkiksi Anne nostaa Karapellontie 11:ssa sijaitsevan kiinteistön Keran alueella Espoossa.

– Juuri nyt teemme yhteistyötä Espoon kaupungin, eri asiantuntijoiden ja muiden maanomistajien kanssa. Tarvitaan lukuisia selvityksiä ja suunnitelmia, jotka yhdistetään toisiinsa koko alueen kehitysprosessissa.

– Kokemukseni vastaavista hankkeista on, että kun onnistumme sovittamaan yhteen useiden tahojen näkemyksiä, lopputulos on parempi kuin alussa ajateltiinkaan. Keran Karapellontietä koskeva kaavaehdotus on tänä syksynä tulossa nähtäville. Meidän tavoitteenamme on päästä rakentamaan uutta toimistokohdettamme Keraan parin vuoden sisällä.

Luonnosta ja harrastuksista energiaa

Timo Valtosen ”toinen koti” on maalla Kankaanpäässä, missä häntä vetää puoleensa rentouttava ”mökkipuuhastelu”, veneily ja lenkkipolut. Perheen kahden nuoren harrastukset urheilun parissa pitävät perheen kuitenkin tiukasti myös pääkaupunkiseudulla. Kuusitoistavuotiaan jääkiekkoharrastus vaatii myös vanhemmilta sitoutumista, ja rooli nuoren urheilijan huoltotiimissä on korvaamaton. Perheen vanhempi poika on hänkin vahvasti urheilu-uralla, tennis on vienyt hänet jo lajin valmennustehtäviin asti. 

Timo kertookin, että urheilu on antanut perheelle urheilullisen yhteisön ja ystävyyssuhteita, sillä junioriurheilussa on vierähtänyt kuin huomaamatta jo 15 vuotta. Siinä ohessa hän pelaa itsekin tennistä ja lenkkeilee.

Vapaa-ajalla Anne Tiainen mieluiten ”hitailee” luonnossa. Hänen työnsä vaatii ”monen pallon pitämistä yhtä aikaa ilmassa”, minkä vuoksi hidastaminen sopii hänelle mainiosti.

– Minulle työn vastapainona toimii luonnossa liikkuminen ja pihatöiden tekeminen; kesällä puutarhassa kasvaa myös pientä syötävää kuten porkkanoita, herneitä, perunoita ja marjoja. Talvella minua kutsuvat pitkät, nautinnolliset hiihtolenkit, jolloin ei suoriteta. Vauhdista huolehtii kuitenkin perhe, johon kuuluvat puoliso, teini-ikäinen jääkiekkoa aktiivisesti harrastava poika ja jo täysi-ikäinen tytär, joka käy viimeistä vuotta lukiota.  Perhettä täydentää 4-vuotias kääpiösnautseri Viivi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kappelikujan kiinteistössä tapahtuu